Ramathibodi Diabetes Day Education 2021 ครั้งที่ 17


กำหนดการประชุม

ปิดรับลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุม

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป