Ramathibodi Diabetes Day Education 2021 ครั้งที่ 17


กำหนดการประชุม

Registration


**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ
นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-2012990, 02-2012193

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป